Kas olete tähele pannud, kuidas infohulk meie ümber pidevalt kasvanud on? 

Aastatuhandeid tagasi kui inimkond täielikult veel loodusest sõltus, koobastes elas ning maaviljeluse, maagitöötlemise, ratta ja kõige muu toreda leiutamine veel kaugesse tulevikku jäi, oli  ainus infovahetuse viis inimese otsesuhtlus inimesega. Õhtuti koguneti koopas tule ümber ja räägiti lugusid, arutati kuidas jaht läks, kes kus jahil käis või kus oli jällegi koopalõvi jälgi nähtud või kohtasid jahimehed võõra hõimu kütti. Kusjuures negatiivsetel uudistel oli vanal ajal eluliselt tähtis kaal, sest koopalõvi või võõraste eest hoiatatud hõim pani ööpäevaringse valve välja ja hoidis koopas tule ka öösel heledalt põlemas. Midagi pole muutunud, negatiivsed uudised on ka tänapäeval populaarsed.

Peale neoliitikumi, umbes 5000 aastat tagasi õppis inimkond kirjutama (Mesopotaamia, sumerid) ja esimest korda sai informatsiooni talletada muutmatul kujul. Esimese tsivilisatsiooni linnriigid vajasid kivisse raiutud seadusi, savitahvlitele kirja pandud lepinguid, religioosseid tekste, kuid ka läkitusi. Kirja pandi esimesed raamatud kuid kirjakunst kuulus toona vaid kõrgemale klassile. Ühtlasi õppis inimkond maaviljelust, oskas kõrbemaid niisutussüsteemidega viljakaks muuta ja kasvatas karjaloomi. Ka igasugune info liikus juba kiiremini, sest vajaduse korral viis ratsakuller kiilkirjatahvlitel oleva sõnumi kohale.

Samal ajal arenes ka laevaliiklus, merede taga mõõtmatus kauguses olevad võõrad riigid ei olnud enam kättesaamatud, tekkis elav kaubavahetus ja informatsiooni levik muutus palju globaalsemaks. Möödus aastatuhandeid kuni 19-ndal sajandil leiutati telegraaf ja info edastamise kiirus muutus kardinaalselt. Mahud olid küll väikesed kuid selle leiutise abil oli võimalik mõne hetkega infot ühes maailma otsast teise saata. Samal sajandil leiutati ka esimesed algelised raadiod, milledest sai arenedes pikaks ajaks kogu maailma massimeedium. Ja ei saa mainimata jätta telefoni mis levis kiiresti üle kogu maailma. Sealt juba edasi jõudis inimkonnani ka televiisor, mis on tänapäeval peaaegu igas kodus.

Informatsiooni levimise kiirus oli muutunud hetkeliseks. Info tootmine oli siiski veel väljakutse ja võimalik ainult suurt ressurssi omavatel kesksetel organisatsioonidel. Kuni tuli internet. Internet on oma arengu käigus läbinud 3 sisemist etappi:

Kõigepealt Web1, kus info tootmine oli keskselt juhitud ja info tarbimine kõigile avatud; 

Siis Web2, kus nii info tarbimine kui tootmine on kõigile lihtsasti võimaldatud kuid siiski keskselt kontrollitud. 

Ning nüüd on üha rohkem pead tõstmas Web3, kus nii info tootmine kui tarbimine liigub veel suurema individuaalse vabaduse (ja ka vastutuse) poole. 

Nagu sellest oleks veel vähe – täiesti uude valgusesse seab meie infomaailma tehisintellekti võidukäik, mis mitte ainult ei kiirenda info tootmist, töötlemist ja haldamist vaid automatiseerib ja tõstab ka kvaliteeti. Eksponentaalselt.

Kuid kas olete märganud mis trendid on toimumas rahanduses? 

Krüptorahanduse tehnoloogiatega toimub ka siin võimuvektori liikumine palju suurema individuaalse vabaduse (ja ka vastutuse) poole. Veel kaksteist aastat tagasi oli mõeldamatu, et keegi saab oma koduläpakaga mõne tunniga täiesti uue, toimiva rahasüsteemi luua. Sama trend toimub ka meditsiinis – on olemas lahendused (millest veel avalikult ei räägita), mis annavad oluliselt suurema kontrolli oma tervise üle indiviidi kätte. Ja selliseid muutusi on oodata ka energiasektoris – elektrienergia tootmine tänu uutele tehnoloogiatele detsentraliseerub üha rohkem.

Ehk siis ükskõik, kuhu me vaatame, kõikjal on näha trende, kus individuaalne vabadus suureneb ja koos sellega ka vastutus. Ja see on loomulik tulemus olukorrale, kus informatsiooni tootmise, muutmise, edastamise ja tarbimise kiirus on ajas kasvanud. Koos sellega on kasvanud loomulikult ka arengukiirus, mis on samuti loomulik kõrvalefekt.

Samasugused muutused toimuvad ka vaimses maailmas. Üks iidseid seadusi on “As above so below as with in, so with out!” ehk “nii nagu üleval, nii ka all, nii nagu meie sees, nii ka väljas”. Kõik on omavahel seotud ja omavahel peeglis. 

Väga palju uut infot tuleb ülevalt alla kuid meie kõigi vastutus on sealt välja selekteerida päriselt see, mis meid toetab ja teenib. Uusi New Age õpetusi tuleb nagu seeni peale vihma sest inimestel võimed avanevad, loorid langevad ja paljud peavad ennast uuteks prohvetiteks. Kuid kaugeltki mitte kõik pole kuld, mis hiilgab.

Mida see kõik tähendab meie arengule ja kasvamisele?

Oleme inimkonnana selle informatsiooni arengutee keskel kui üks suur looja, tarbija ja haldaja. Me oleme oma keha, hinge, vaimu ja meelega sunnitud kordades rohkem infot palju lühema aja jooksul läbi töötlema kui meie esivanemad. 

Olete tähele pannud, kuidas aeg oleks justnagu kiiremaks läinud? See näib nii seepärast, et me kõigi oma meeltega töötleme liiga palju infot läbi, mis tekitab kiiremini mööduvast ajast illusiooni. Sama efekt nagu reisides aeg liigub näiliselt kiiremini sest me kogeme korraga palju rohkem kui tavaliselt.

Kui liftis olles keegi seltskonnast kõhutuult laseb, siis pole meil valikut, kuni järgmise korruseni oleme sunnitud selle ebameeldiva nähtuse ära seedima ja võibolla ka omad järeldused tegema. Sama toimub meiega üleküllastunud informatsioonimaailmas: läbipõlemised, ebakindlus, vaimsed häired jne. Selleks, et kogu selles intensiivses infoküllases maailmas paremini toime tulla, peame me veel rohkem iseenda kasvule keskenduma. Teatud praktikate ja tööriistade abiga me saame ennast n.ö. laiendada, et olla võimeline rohkem infot kiiremini endast läbi laskma ja seeläbi arendama endas vahettegemise võimet. Ehk piltlikult oleme võimelised palju kiiremini otsustama, milline info on meile vajalik, milline mitte. Nagu paneks vee kvaliteedi jälgimiseks suurema läbilaske tarvis paksema toru. Lisaks on meil võimalik ka endale palju efektiivsem filter ümber ehitada, mis juba eos segavat ja meile mittevajalikku informatsiooni meile ligi ei lase.

Kokkuvõttes on meil kõigil valik: kas me soovime selles kiiresti muutuvas, intensiivses kuid maruägedas ja imelises maailmas kvaliteetselt oma elu luua? Sel juhul tuleb meil endast veel rohkem teadlikumaks saada, meist mööda ja läbi voolavat informatsiooni võimalikult palju ära kasutada, et teha paremaid valikuid, et mõista, mis meid teenib ja toetab ning mis mitte ja otsustada elada kooskõlas universumi ja maailmaga ning kasvada koos sellega. Või on teiseks valikuks rongilt täiesti maha jääda. Vahepealset varianti paraku ei eksisteeri. Millise valiku teed Sina?