Eesti Müstikakool

Eesti Müstikakool on sertifitseeritud rahvusvahelise
Modern Mystery School poolt, mis
esindab Kuningas Salomoni iidset liini. Koos rahvusvahelise Modernse Müstikakooliga usume, et kõik inimesed on võimelised elama rahus, täiuslikkuses, külluses ja harmoonias kõigi ning kõigega, olles samal ajal keskendunud oma enda unikaalse eesmärgi täitmisele. Me usume, et elu on mõeldud elamiseks ning oma täieliku potentsiaali realiseerimine nii füüsilise kui vaimse olendina on väga suur osa sellest samast elust.

Läbi võimsa eluaktivatsiooni, initsiatsiooni ja kuningas Salomoni õpetuste liini tarkuste, pakub Modernne Müstikakool tööriistu, õpetusi, tervendamise praktikaid klasse ja programme, mis võimaldavad initsieerituid ise-ennast laiendada ja transformeerida.

Tööriistad aitavad eelkõige jõuda tõelise enesetundmise ja teadmise seisundisse. Teada ja tunda ise-ennast (Know Thyself) on Müstikakooli moto! Müstikakool toetab seda protsessi, luues turvalisi pühalikke ruume, kasutades metafüüsikalist tarkust, vaimseid praktikaid ning lubades initsieeritul siseneda sügavale eneseavastusrännakule, avades järjest enda sisemisi kihtisid, et ta saaksid üha rohkem ja rohkem teadlikkumaks oma jumalikkust natuurist ning tõelisest eesmärkist siin planeedil maa.

Müstikakool pakub oma vaimse arengu retke toetamiseks, enda tõstmiseks ja laienemiseks väga terviklikku komplekti tööriistu:

Alustamiseks ja veelgi tugevama ning terviklikuma ühenduse loomiseks iseenda sisemise mina ja jumalikkusega (registreeri ennast Elu Aktivatsioonile);

  1. Loo ühendusest oma jumalikkuse ja iseendaga igapäevane praktika ja liigu kõrgemale ja järgmisele tasemele oma sisemaailmas (registreeri ennast Empower Thyself klassi ja initsieerimisele).
  2. Õpi oma elu tõususid ja mõõnasid veel paremini juhtima ning lahti lukustama vanu mustreid ja blokeeringuid, mis su jumalikku olemust takistavad (Universal Hermetic Ray Kabbalah).
  3. Jaga kõiki neid võimsaid tööriistu ka teistega (tervendaja / Healers Academy).
  4. Valluta/alluta oma EGO ja aita seda ka teistel teha (rituaalimeister / Ritual Master).

Kuningas Salomoni õpetuste liin

Liiniks nimetatakse dokumenteeritud ja kontrollitud teadmiste, õpetuste, tööriistade ja praktikate edasiandmise viisi otse õpetajalt õpilasele.

Iidsed pärisrahvad ja teadjainimesed just sel viisil olulisi universumi saladusi edasi andsid. Nad uskusid, et põlvkonnad peavad kasvama õpetustesse, sest see on ainus viis maailmaloomise lugu ja väge endas õigesti kanda. Nad teadsid, et valedesse kätesse sattunud õpetused võivad tuua maailmale tagasipöördumatu kahju, mistõttu pärandatavat kunagi kirja ei pandud vaid jagati õpetajalt õpilasele – see on pühendunu teekond.

Tõelist Müstikakooli, mis on seaduslik, terviklik ja volitatud, tunneb ära olulise võtmesõna järgi – liin. Müstikakooli liin ulatub tagasi kuningas Salomoni aega, olles rohkem kui 3000 aastat vana. Kuigi Müstikakooli ajalugu küündib veelgi kaugemasse aega, pärinevad Müstikakooli õpetused ja liin just kuningas Salomonilt endalt.

Modernse Müstikakooli liin pärineb iidsest traditsioonist jagada teadmisi õpetajalt õpilasele, toetudes pühale initsieerimismeetodile.

Aegade algusest on Müstikakooli traditsioonid säilitanud väärtuse ja au, jagades jumalikkuse, universumi ja vaimse väe saladusi lineaarse ja otsese informatsiooni edastamise teel. See elutarkuse vägi on avatud kõigile, kes otsivad ja on valmis austama püha initsieeritute teekonda.

Initsieerimise ja katkematu liini ühendus tähendab asjatundjat, kes pühendunud ülimasse tegutsemisse: parema maailma loomine ja eesmärgipärase elu elamine avatud potentsiaaliga.
Kõik suured õpetajad on kõndinud Müstikakooli traditsioonipärast initsieeritute teekonda, mis on neil võimaldanud täita missiooni Maal.

Modernses Müstikakoolis on liini terviklikkus ülimalt suure tähtsusega, mis säilinud läbi mitmete meetodite, k. a:

  • initsieerimine tõelisele edule läbi harmoonia ja ühtsuse (esimene initsieerimine), sisaldab ka järgnevaid tasemeid, teekonda ja sertifikaati;
  • iga-aastane professionaalne enesetäiendamisvõimalus sertifitseeritud eluaktivisatsiooni läbinutele, tervendajatele, juhendajatele ja õpetajatele, et hoida tervendamise ja pakutava teenuse kvaliteeti;
  • partnerlustreening juhendajatele, suurtele õpetajatele, rahvusvahelistele juhendajatele ja koolitajatele, et tagada kõrgsageduslik kvaliteet kõikides õpetustes;
  • jätkuõpe: erineva tasemega pühendunud, – asjatundjad, eluaktivisatsiooni praktiseerijad, juhendajad, rituaalimeistrid, rahvusvahelised juhendajad – on kutsutud mitmel korral aastas jätkuõppele, et laiendada oma professionaalsust ja kompetentsust.

Kuuludes Modernsesse Müstikakooli liini, kuulud ka perekonda. Modernne Müstikakool on õdedest ja vendadest koosnev kogukond, kes otsustanud parendada ja suurendada humaansuse mõjuvõimu läbi vaimsuse ja inimkonna teenistuse.

 

Liinihoidjad

Kõikidel liinidel on oma peahoidjad. Need on isikud, kes hoiavad ja ankurdavad liine planeedil ning volitavad vaid nendel inimestel Müstikakooli usteni jõuda, kes avatud valgusele. Modernse Müstikakooli liini peamiseks hoidjaks on nn kolmeordu: Gudni Gudnason, Dave Lanyon ja Hideto Nakagome. Nii hoolitsetakse, et säiliks liini puhtus ja selle õpetused.

Lisaks liinihoidjale on olemas ka 12-liikmeline naiskvoorum, kes vastutab kooli juhtimise eest. Kvoorumisse kuuluvad kõrgemalt initsieeritud naised üle kogu maailma. Kvoorum ja liinihoidjad teevad koostööd, selle nimel, et inimkonna teenimine ning kooli juhtimine toimuks parimal võimalikul viisil ning koostöös kõrgemate valguse hierarhijatega.

Loe lisa: www.modernmysteryschoolint.com

 

Modern Mystery School liinihoidjad